Học từ Chúa Giê-su như một quan tòa

 

Bài dưỡng Linh – Chúa sẽ tái lâm Đỗ Hữu Hoàng của Hội Thánh Tin Lành Thị Nghè

 

  Ma-thi-ơ 24:42-44 

 

Từ khóa: ngày Chúa trở lại; người ta không nói về sự trở lại của Chúa Giê-xu ; sự tái lâm của Chúa Giê-xu được đề cập 1.845 lần trong Kinh Thánh: 1.527 lần trong Cựu Ước và 318 lần trong Tân Ước....; không được bóc lột người khác;

 


 

- Trang web này vẫn đang được phát triển.